Защита на информацията

 

1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА OGLEDAI.COM

 

1.1. Съобразно Закона за защита на личните данни  /Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г./, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на OGLEDAI.COM при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

 

1.2. Приемайки настоящите Условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който е регистрирал потребителско име (ID) и парола изрично се съгласява предоставените от него ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от “Ай Джи Тийм” ООД по електронен път.

 

1.3. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от OGLEDAI.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА. 

 

1.4. OGLEDAI.COM изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

1.5.  OGLEDAI.COM си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

1.6. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

 

2. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

 

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на OGLEDAI.COM, след като извърши процеса на регистрация.

 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

 

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно OGLEDAI.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (logoff) в края на всяка сесия (след използването им).

 

2.4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА OGLEDAI.COM ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща  през системата за регистрация.

 

2.5. OGLEDAI.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.